erasmus

Projekt PO WER:

“Integracja zawodowa w Europie kluczem do sukcesu”

Portugalia.

Projekt PO WER:

“Atrakcyjność absolwenta szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy”

Włochy, Węgry, Austria.