Technik elektryk

 „Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach
I może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw”. Nikola Tesla

TECHNIK ELEKTRYK 311303


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  technik elektryk

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-elektryk.pdf