Technik fotografii i multimediów

“Myśl o zdjęciu zawsze przed jego zrobieniem i po. Nigdy w trakcie. Sekretem jest czas. Nie musisz działać szybko. Fotografowany model musi zapomnieć o tobie, a gdy już to się stanie, musisz działać bardzo szybko”. Henri Cartier-Bresson

“Fotografia jako potężne medium wyrazu i komunikacji oferuje nieskończoną różnorodność postrzegania, interpretacji i działania”. Ansel Adams

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 343105


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  technik fotografii i multimediów

  https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-fotografii-i-multimediow.pdf

PRZYKŁADOWY PLAN NAUCZANIA TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 2021/2022