Technik elektronik

 „Sukces pomysłu, niezależnie od zastosowania, zależy od postawy jego odbiorców. Jeśli pora jest odpowiednia, pomysł, niczym zasadzone ziarno obrodzi obficie; jeśli nie, idea, niczym roślina, która przedwcześnie się wspięła, straci na wartości lub całkowicie obumrze.” Nikola Tesla

TECHNIK ELEKTRONIK 311408


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  technik elektronik

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-elektronik.pdf

PRZYKŁADOWY PLAN NAUCZANIA TECHNIK ELEKTRONIK 2021/202