Technik mechatronik

Mechatronika jest to integracja mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki w procesie projektowania i wytwarzania produktów i urządzeń elektromechanicznych. Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w 1969 roku w Japonii. Zostało wprowadzone przez T. Mori z japońskiej firmy Yaskawa. Do wczesnych lat 80. XX wieku termin mechatronika oznaczał mniej więcej tyle co zelektryfikowany mechanizm. W połowie lat 80. XX wieku w Europie przez mechatronikę zaczęto rozumieć nową dziedzinę, która zapełniła lukę, jaka istniała wówczas między inżynierią mechaniczną a elektroniką.

 

TECHNIK MECHATRONIK 311410


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  technik mechatronik

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-mechatronik.pdf

PRZYKŁADOWY PLAN NAUCZANIA TECHNIK MECHATRONIK 2021/2022