Plecy

Technik spedytor

„Spedycja obejmuje zorganizowanie przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportu i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesianie ładunków od dostawcy do odbiorcy. Obejmuje ona wszystkie czynności potrzebne do bezpiecznego, terminowego i ekonomicznego przemieszczenia ładunku, z wyjątkiem samego przewozu odpowiednio dobranym środkiem transportu. Spedycja zajmuje się zatem organizowaniem przemieszenia, sam zaś przewóz jest związany z fizycznym przemieszczaniem za pomocą odpowiednich środków transportu i jest wobec spedycji odrębnym, aczkolwiek nierozłącznie z nią związanym procesem”. Stanisław Krawczyk

TECHNIK SPEDYTOR 333108


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  technik spedytor

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-spedytor.pdf