Branżowa szkoła I Stopnia

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Prowadzimy dwie formy kształcenia.

  • Pierwsza forma wyłącznie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Kształcenie ogólne odbywa się w szkole. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43. ( w tym samym miejscu co szkoła)
  • Druga forma kształcenia obejmująca wszystkie oferowane zawody. Kształcenie ogólne odbywa się w szkole. Kształcenie teoretyczne odbywa się na czterotygodniowych kursach organizowanych przez szkołę lub inne placówki oświatowe. Kształcenie praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracodawcy, rzemieślnika.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika mogą kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Branżowa Szkoła I Stopnia. Kierunki i kwalifikacje na rok szkolny 2023/2024

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/mechanik-pojazdow-samochodowych.pdf

BLACHARZ SAMOCHODOWY

BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/blacharz-samochodowy.pdf

ŚLUSARZ

ŚLUSARZ 722204
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/slusarz.pdf

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

LAKIERNIK SAMOCHODOWY 713203
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/lakiernik-samochodowy.pdf

ELEKTRYK

ELEKTRYK 741103
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/elektryk.pdf

 ELEKTROMECHANIK

ELEKTROMECHANIK 741201
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/elektromechanik.pdf

 KIEROWCA MECHANIK

KIEROWCA MECHANIK 832201
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/kierowca-mechanik.pdf

 MECHANIK MOTOCYKLOWY

MECHANIK MOTOCYKLOWY 723107
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/mechanik-motocyklowy.pdf

 ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/elektromechanik-pojazdow-samochodowych.pdf

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH 814209
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/operator-maszyn-i-urzadzen-do-przetworstwa-tworzyw-sztucznych.pdf

 ELEKTRONIK

ELEKTRONIK 742117
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/elektronik.pdf