Plecy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

„Logo nie sprzedaje, ale identyfikuje. Logo czerpie z produktu, którego jest symbolem – nie na odwrót. Logo jest mniej ważne niż produkt, do którego się odnosi. Jego znaczenie jest bardziej istotne niż sam wygląd”. — Paul Rand

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  technik grafiki i poligrafii cyfrowej

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-grafiki-i-poligrafii-cyfrowej.pdf