Technik mechanik

Mechanika dział techniki zajmujący się zagadnieniami konstruowania maszyn, aparatów i narzędzi. Rozwój mechaniki datuje się od starożytności np. Archimedes.

TECHNIK MECHANIK 311504


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  technik mechanik

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-mechanik-na-podbudowie-kwalifikacji-mec.03..pdf

PLAN NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 2021/2022


 

PATRONAT

Wydział Inżynierii Produkcji Wydział samochodów i maszyn roboczych

www.zespolmechaniczny.edu.pl