Plecy

Uczniowie klasy 3Tif wzięli udział w projekcie edukacyjnym z języka polskiego – Impresje filmowe wokół ballad Adama Mickiewicza. Efektem pracy są 3 filmy, każdy z nich poświęcony innej balladzie: Lilije, Świteź i Romantyczność.

Uczniowie twórczo nawiązali do treści romantycznych utworów, wykazując się wyczuciem w oddaniu nastroju, pomysłowością w interpretacji, a także poczuciem humoru. Warto zobaczyć efekt ich współpracy.

Lilie

Świteź

Romantyczność

Uczniowie klas 2Ti i 2Tee zrealizowali projekt edukacyjny IMPRESJE FILMOWE WOKÓŁ DRAMATÓW SZEKSPIRA. Zrealizowane przez twórców filmy nawiązywały do dwóch arcydzieł literatury światowej: Romeo i Julia oraz Makbet. Powstały wyjątkowo kreatywne adaptacje nawiązujące do różnych konwencji twórczych – niemego kina, parodii, rzeczywistości wirtualnej, gier komputerowych czy przeniesienie akcji do współczesnych realiów. Brawo za kreatywność!

Romeo i Julia w Minecraft (2Ti)

FILM

 

Makbet przy autostradzie (IITi)

FILM