WSPÓŁPRACA Z WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ Z WYDZIAŁEM ELEKTRONIKI

 

 

WSPÓŁPRACA Z IVECO i Timex S.A.

Podpisanie Listu intencyjnego  pomiędzy IVECO POLAND i TIMEX S. A. a Powiatem Mińskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Iveco Poland  reprezentował Piotr  Wójcik, Timex S.A. reprezentował  Grzegorz Wołgajew, Powiat Miński reprezentował Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim reprezentował dyrektor Tomasz Płochocki i wicedyrektor Agnieszka Paja.

WSPÓŁPRACA Z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno – Technologicznym S.A. z siedzibą w Warszawie

WSPÓŁPRACA Z PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA

W dniu 02 marca 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, został podpisany List Intencyjny

w sprawie współpracy w zakresie kształcenia pomiędzy Powiatem Mińskim – reprezentowanym przez Starostę Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i Wicestarostę Powiatu Mińskiego Witolda Kikolskiego, a  Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Tomasza Płochockiego – Dyrektora Zespołu, a „PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez  Prezesa Zarządu Marka Chraniuka  i Członka Zarządu ds. Inwestycji Adama Laskowskiego. List intencyjny został podpisany w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego, Poseł na Sejm Teresy Wargockiej, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michała Górasa, Wicedyrektorów Zespołu Agnieszki Paja, Janusza Zduńczyka, Jerzego Gańko, Kierownika praktycznej nauki zawodu Jacka Kosieradzkiego oraz przybyłych gości.