Lider projektu  Samorząd Województwa Mazowieckiego/Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Cel projektu:

Zwiększenie potencjału szkoły poprzez wsparcie rozwoju uczniów oraz kadry pedagogicznej

  • płatne staże/praktyki zawodowe u pracodawców,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz współpraca z rynkiem pracy,
  • wyposażenie pracowni do przedmiotów zawodowych,
  • szkolenia zawodowe dla uczniów,

W ramach projektu realizujemy dwie innowacje pedagogiczne:

w Technikum w dziedzinie programowania

w Branżowej Szkole I Stopnia w dziedzinie diagnostyki pojazdów samochodowych

W ramach projektu realizujemy szkolenia nadające nowe uprawnienia i kwalifikacje:

  1. KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

KURS EUROPEJSKICH UMIEJĘTNOŚCI KOMPUITEROWYCH  ECDL