Lider projektu – Samorząd Województwa Mazowieckiego/Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – partner wykonawczy

Cel projektu:

Zwiększenie potencjału szkoły poprzez wsparcie rozwoju uczniów oraz kadry pedagogicznej

  • płatne staże/praktyki zawodowe u pracodawców,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz współpraca z rynkiem pracy,
  • wyposażenie pracowni do przedmiotów zawodowych,
  • szkolenia zawodowe dla uczniów.

W ramach projektu realizujemy dwie innowacje pedagogiczne:

  1. Technikum – w dziedzinie programowania
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia – w dziedzinie diagnostyki pojazdów samochodowych

W ramach projektu realizujemy szkolenia nadające nowe uprawnienia i kwalifikacje:

KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

Kurs sternika motorowodnego dedykowany jest osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z motorowodniactwem oraz dla tych, którzy już pływają i chcą udoskonalić, bądź odświeżyć swoje umiejętności. Pozwala nabyć umiejętności sterowania łodzią motorową i bezpiecznego poruszania się po akwenach wodnych. 

KURS EUROPEJSKICH UMIEJĘTNOŚCI KOMPUITEROWYCH  ECDL

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje komputerowe, nauczyć się sprawnego korzystania z internetu, poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych. Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. 

KURS “MENEDŻER” 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku. Początkujący menedżer staje przed wieloma wyzwaniami szczególnie w zakresie zbudowania autorytetu oraz świadomego i skutecznego oddziaływania na swoich pracowników poprzez nieprzypadkowe motywowanie, dyscyplinowanie, komunikowanie się.

KURS “TECHNIK SPRZEDAŻY Z PODSTAWAMI PSYCHOLOGII KLIENTA

Szkolenie ma na celu profesjonalne przygotowanie z zakresu: pozyskania klientów, nawiązywania kontaktu (budowania relacji), prezentacji oferty handlowej, negocjacji cen, pracy z obiekcjami klienta i zamknięcia sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej.

KURS “AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE” 27 – 28.01.2022 r.

Celem kursu jest pomoc osobom prowadzącym prezentacje, mowy publiczne, wystąpienia publiczne, konferencje, spotkania zespołów w zdobyciu niezbędnych umiejętności mówcy sprawiających, że słuchacze są aktywni, zaciekawieni, wręcz zafascynowani osobą mówcy i jego wystąpienia. Ponadto podczas kursu uczniowie mogą odkryć kuluary warsztatu mówcy, znane tylko praktykom sceny biznesowej.

KURS “ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI” 25 – 26.01.2022 r.

Kurs zawiera praktyczne porady i wskazówki – jak przygotować się do prowadzenia projektu oraz jak go zaplanować. Ponadto podczas kursu uczniowie pozyskali informacje, jak zidentyfikować krytyczne elementy projektu, a także jak go analizować i mierzyć postęp.

KURS “ORGANIZACJA PRACY W OPARCIU O MODEL 5S W USŁUGACH” 17.12.2021r.

Metoda 5S jest powszechnie znana jako filar tzw. „szczupłego zarządzania” w firmach tzw. lean management, który opracowano w Japonii w fabryce Toyota, a dziś wykorzystywany jest na całym świecie. Metoda ta pozwala na inteligentne zarządzanie swoim miejscem pracy, a co za tym idzie zwiększenie wydajności pracy. Uczestnicy kursu poznają elementy metody 5S: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina, dzięki którym zwiększa się komfort i jakość naszej pracy lub nauki, w pracę wkłada się mniej wysiłku, rośnie nasza wydajność i efekty pracy.

KURS “WŁASNY BIZNES” 27 – 28.01.2022 r.

Celem kursu jest przybliżenie wiedzy na temat założenia i prowadzenia własnej działalności. Podczas kursu poruszane są zarówno aspekty związane z umiejętnościami kreatywnego myślenia, komunikacji, negocjacji, sprzedaży i marketingu, jak również zagadnienia finansowo – prawne.

KURS “SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” 07 – 08.03.2022 r.

Celem kursu jest nabycie umiejętności budowania partnerskich relacji w życiu prywatnym i zawodowym, poznanie sprawdzonych technik komunikacyjnych. W trakcie kursu uczestnicy zrozumieją, jak wielką rolę odgrywa komunikacja niewerbalna. Ponadto uczestnicy kursu nabędą umiejętności budowania własnej wiarygodności oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z drugim człowiekiem (renegocjacje kontraktu, reklamacje, konflikty).