Technik pojazdów samochodowych

„Budujemy samochody, których nikt nie potrzebuje, ale każdy chce mieć”. Ferry Porsche

„Samochodu nie można traktować jak ludzkiej istoty. Samochód potrzebuje miłości”. Walter Röhrl

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  technik pojazdów samochodowych

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-pojazdow-samochodowych-na-podbudowie-kwalifikacji-mot.05..pdf

 

PLAN NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2021/2022

PATRONAT

Wydział samochodów i maszyn roboczych

www.zespolmechaniczny.edu.pl