Przebudowa zasilania energetycznego obiektów ZSZ Nr 2 w Mińsku
Mazowieckim

Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące
postępowania pn.”Przebudowa zasilania energetycznego obiektów ZSZ Nr 2 w
Mińsku Mazowieckim” są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego
postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/55f9ac5d-9fbd-44b0-8491-012c4264a141


Plan zamówień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 do pobrania w pliku poniżej Plan zamówień 2021 ZSZ nr 2 2021_BZP 00012693_01_P

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Rachunek zysków i strat jednostki Informacja dodatkowa 2019 Bilans jednoski budżetowej